Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przypadającego na dzień 6 marca odbył się w Naszej szkole Plastyczny Konkurs Logopedyczny. Adresatami konkursu były dzieci z oddziałów zerowych uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci mających trudności w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz współpracy logopedy, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Patryk Szmudziński

1
II miejsce – Dominika Drąg

2
III miejsce Emilia Kuroń

3

Wyróżnienia:

Jakub Martyna

5

Piotr Kaffanke

4

Wiktor Kozłowski

6