DYREKCJA SP NR3 W WIELICZCE ORAZ RADA RODZICÓW

Zaprasza ponownie rodziców i pracowników naszej Szkoły do skorzystania z możliwości którą daje organizowana przez nas akcja: „1% dla naszej szkoły”

W związku ze zmianą ustawy o „Podatku dochodowym od osób fizycznych” w 2008 roku odpisy 1% na rzecz OPP będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatnik jedynie wskazuje organizację pożytku publicznego dla której przeznacza swój 1% podatku – wpisując jej nazwę i numer Krajowego rejestru Sądowego.

 

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA 1% ODPISÓW W 2016 ROKU

Jak wypełnić PIT:

1. Nazwa OPP – STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
2. Numer KRS – 0000052078
3. Kwota 1% odpisu
4. W pozycji CEL SZCZEGÓŁOWY 1% wpisać: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WIELICZCE
Pieniądze trafią na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” Organizacja Pożytku Publicznego Kraków, ul. Bolesława Chrobrego 9 http://www.spsm.edu.pl ,a oni przekażą je Radzie Rodziców.
Pamiętajmy o podatnikach rozliczających się ryczałtem i podatkiem liniowym. Oni również mogą przekazać 1%.
Z góry dziękujemy za wsparcie dla naszych dzieci

Macie Państwo możliwość zdecydowania o przekazaniu części podatku na niezwykle konkretny cel – edukację własnych dzieci.