I.
Z Wieliczki wiedzie solny szlak, we wszystkie świata strony,
A my musimy znaleźć tu ten dla nas przeznaczony.

 

           Ref.
          Choć szybko miną szkolne dni, rozejdą się drogi nasze,
          Wspomnienie tarczy z cyfrą „3” zostanie w nas na zawsze.

II.
Odwaga, mądrość, prawdy chęć, niech nigdy w nas nie znika,
By każdy z nas mógł godnym być imienia Kopernika.
       

          Ref.
          Choć szybko miną szkolne dni, rozejdą się drogi nasze,
          Wspomnienie tarczy z cyfrą „3” zostanie w nas na zawsze.

III.
Przyjaźni nić, co łączy nas niech nigdy nikt nie przerwie,
A wiedzy moc zdobytej tu, niech w życie wiedzie lepsze.

           Ref.
          Choć szybko miną szkolne dni, rozejdą się drogi nasze,
          Wspomnienie tarczy z cyfrą „3” zostanie w nas na zawsze.