Szanowni Państwo.

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane sa wszystkie informacje dot. terminów ikryteriów rekrutacji:https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30179/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-223-224.html


Rekrutacja – oddział przedszkolny/punkt przedszkolny

Rodzice logują się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka  od dnia 1 marca 2023 r.

Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2023-2024

 

Rekrutacja – klasy I

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane sa wszystkie informacje dot. terminów ikryteriów rekrutacji:https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30179/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-223-224.html

Dla dzieci z rejonu Szkoły

Rodzice logują się na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka  od dnia 1 marca 2023 r.

Dla dzieci spoza rejonu mogą logować się od 20 marca 2023 r.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

terminy i kryteria rekrutacji 2023-2024_przedszkola

Potwierdzenie woli klasa I

Potwierdzanie woli_szkoły podstawowe 2023.24