Rekrutacja – oddział przedszkolny/punkt przedszkolny

Rodzice logują się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka  od dnia 1 marca 2021 r.

 

Zarządzenie 47-2021_zasady rekrutacji do przeszkoli_2021-2022

Rekrutacja – klasy I

Zarządzenie 48-2021_zasady rekrutacji do szkół podstawowych

Dla dzieci z rejonu Szkoły

Dla dzieci spoza rejonu