Szanowni Państwo.

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane sa wszystkie informacje dot. terminów ikryteriów rekrutacji:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/31668/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-224-225.html


Rekrutacja – oddział przedszkolny/punkt przedszkolny

Rodzice logują się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka  od dnia 1 marca 2024 r.

Potwierdzanie-woli_Deklaracja_uslugi-przedszkola-2024-2025 z 05.02.2024r.

kryteria rekrutacji do przedszkoli 2024-2025

terminy rekrutacji do przedszkoli 2024_2025

 

Rekrutacja – klasy I

Poniżej link do strony gminy, na której publikowane sa wszystkie informacje dot. terminów ikryteriów rekrutacji:https://www.wieliczka.eu/pl/201129/31668/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-224-225.html

Dla dzieci z rejonu Szkoły

Rodzice logują się na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka  od dnia 1 marca 2024 r.

Dla dzieci spoza rejonu mogą logować się od 18 marca 2024 r.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych

terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych 2024_2025

Potwierdzenie woli klasa I

Potwierdzanie-woli_szkoly-podstawowe-2024.25