Informacja o działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”. Opiekę merytoryczną sprawuje Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Do spółdzielni należą uczniowie naszej szkoły, a opiekunami są nauczyciele: pani Anna Fitowska, pani Katarzyna Cichoń-Barczewska, pani Anna Nędza.

Celem działalności jest: edukacja ekonomiczna, rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętność współdziałania w grupie, praca na rzecz szkoły.
Spółdzielnia prowadzi sklepik uczniowski, który oferuje artykuły z niewielką ilością cukru, napoje niegazowane, wody mineralne, jogurty, desery mleczne, nasiona, orzechy, precelki.
Wypracowany zysk przeznaczany jest na:
1. Potrzeby szkoły – zakup:
• mikrofonów
• projektora
• drukarki
• pomocy dydaktycznych.
2. Zakup przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności.
3. Wpłatę na rzecz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

Opiekunowie:

Anna Fitowska

Katarzyna Cichoń-Barczewska

Anna Nędza