Informacja o działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce

W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”. Opiekę merytoryczną sprawuje Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Do spółdzielni należą uczniowie naszej szkoły, a opiekunami są nauczyciele: pani Maria Cebula, pani Jadwiga Pacura, pani Anna Szydłak.
Celem działalności jest: edukacja ekonomiczna, rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętność współdziałania w grupie, praca na rzecz szkoły.
Spółdzielnia prowadzi sklepik uczniowski, który oferuje artykuły z niewielką ilością cukru, napoje niegazowane, wody mineralne, jogurty, desery mleczne, nasiona, orzechy, precelki.
Wypracowany zysk przeznaczany jest na:
1. Potrzeby szkoły – zakup:
• mikrofonów
• projektora
• drukarki
• lodówki
• pomocy dydaktycznych( zestawu Logico wraz z książeczkami dla całej klasy)
2. Zakup przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności.
3. Wpłatę na rzecz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

Opiekunowie:
Maria Cebula
Jadwiga Pacura
Anna Szydłak