Jak co roku, o tej porze świetlica szkolna przygotowuje się do kiermaszu wielkanocnego.
Zapraszamy już od 25 marca – fundusze zostaną przekazane na cele charytatywne.
 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom składamy serdeczne życzenia wielu radosnych chwil spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku.
 
Nauczyciele świetlicy

 

„Różnorodne zajęcia artystyczne w świetlicy szkolnej”

W świetlicy szkolnej trwają przygotowania do

Kiermaszu Wielkanocnego.

 

 

 

 

 

Witamy w świetlicy szkolnej

ŚWIĘTO PATRONA w NASZEJ ŚWIETLICY

         

 

 

Dziecko zapisane do świetlicy należy wyposażyć w wyprawkę świetlicową. Przybory oraz materiały plastyczne:

  • blok rysunkowy,

 

  • blok techniczny,

 

  • blok rysunkowy kolorowy,

 

  • blok techniczny kolorowy,

 

  • papier kolorowy,

 

  • cienkopisy,

 

  • kredki woskowe,

 

  • pisaki, kredki, klej 2szt,

 

  • plastelina,

 

 • ryza papieru (w miarę możliwości).

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: od 7.00 do 17.00.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

20171030_093921 20171030_093951 20171030_095209 20171031_073550 P1070294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej świetlicy są prowadzone następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranki, origami,lepienie z masy solnej i plasteliny, modelowanie w glinie, szydełkowanie, szycie, itp.),

 

  • ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozwijające zajęcia czytelnicze,

 

  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania ( rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy językowe, zabawy typu: niedokończone zdania, opowiedz co było dalej, słuchaj- przedstaw),

 

  • kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, sudoku, rozwiązywanie krzyżówek, zagadki, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,

 

  • wyzwalające ekspresję twórczą ( pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, zabawy: pantomima, kalambury itp.),

 

  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające sprawność ruchów ( gry i zabawy ruchowe w świetlicy i na boisku szkolnym oraz placu zabaw),

 

 • relaksujące i wyciszające ( dowolne zabawy dzieci, spacery, oglądanie bajek i filmów DVD, zabawy relaksacyjne ).

Do pobrania

ZASADY REKRUTACJI

KARTA ZAPISU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W pracy z dziećmi rozwijamy ich aktywność i zainteresowania także poprzez organizowanie konkursów świetlicowych. Dzieci biorą też udział w konkursach pozaszkolnych. Prowadzone są też dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Zajęcia prowadzą wychowawcy świetlicy.