Oddziały Przedszkolne SP3

 

Nasze oddziały usytuowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Świetlicy Środowiskowej w Lednicy Górnej. Na terenie szkoły znajduje się oddział dzieci piecio i sześcioletnich, natomiast w Lednicy Górnej znajduje się punkt przedszkolny dla dzieci młodszych. Oddział oraz punkt przedszkolny funkcjonują w godzinach 7.00-17.00. Sale, w których przebywają dzieci są przestronne, jasne i atrakcyjnie urządzone. W roku 2020/2021 dzieci młodsze oraz dzieci sześcioletnie będą pracowały w oparciu o program wychowania przedszkolnego autorstwa E. Janus pt. „Plac zabaw” oraz ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować” autorstwa
A. Świć i R. Witkowskiego.
Głównym założeniem naszych działań jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Ten cel staramy się osiągnąć poprzez systematyczną pracę opiekuńczo- wychowawczą oraz dydaktyczną. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami prawdy, dobra i piękna. W codziennej pracy opieramy się na takich metodach dydaktyczno-wychowawczych jak: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda C. Orffa, Metoda ruchowej ekspresji R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda czytania globalnego, metoda projektów oraz techniki relaksacyjne.
Pobyt dziecka w naszych oddziałach przedszkolnych wzbogacony jest dodatkowo o realizację programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Ponadto w oddziałach realizowane są cykliczne spotkania z książką w ramach, których dzieci słuchają literatury dziecięcej.