Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna

Projekt, poprzez współpracę Muzeum ze szkołami, ma za zadanie wzbogacenie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego Wieliczki i okolic, wzbudzenie szacunku dla jego wartości  oraz  potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń. Udział w spotkaniach będzie sprzyjał rozwijaniu: zainteresowań, kreatywności i pracy w zespole. Projekt ma na celu uzupełnienie edukacji szkolnej i pomoc w realizowaniu jej programu.

Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został pakiet obejmujący 3 spotkania. Zajęcia będą odbywać się zarówno w Muzeum w kopalni jak i w Zamku Żupnym.

Tematy spotkań dla klas biorących udział w projekcie:


Klasa I

1.Dlaczego w Wieliczce zbudowano zamek – zajęcia w Zamku Żupnym.
2.Wielicki solny skarb – zajęcia w Zamku Żupnym.
3.Podróżujemy po świecie – zajęcia w ekspozycji Muzeum w kopalni soli.

Klasa II

1. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy – zajęcia w Zamku Żupnym.
2.Tajemnice ukryte w obrazach – zajęcia w Zamku Żupnym.
3.Tradycje górnicze – zajęcia w ekspozycji Muzeum w kopalni soli.

Klasa III

1. Zamki w moim regionie – zajęcia w Zamku Żupnym.
2. Ginące zawody – zajęcia w Zamku Żupnym.
3. Podziemne żywioły – zajęcia w ekspozycji Muzeum w kopalni soli.