Dyrekcja szkoły:

Dyrektor szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek

I Zastępca dyrektora – Wioletta Włoch 

II Zastępca dyrektora  – Anna Nędza