Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek
Zastępca dyrektora – Wioletta Włoch