„Klasa 3b jak co roku bierze udział w projekcie edukacyjnym „Matematyka. Co się liczy w sporcie?” organizowanym przez Uniwersytet Dzieci w klasie. Podczas zajęć uczniowie poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce – a wszystko to powiązane z motywem sportowym. Dzięki projektowi dzieci rozwiną kreatywność i wzmocni się u nich umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymają indeksy ze zgromadzonymi naklejkami, które otrzymują po każdej zakończonej lekcji i po zdobyciu wiedzy i umiejętności „.