Skład Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2022/2023

Opiekun:  mgr Hubert Lachman

Przewodnicząca: 

 

Zastępca przewodniczącego: 

Zastępca przewodniczącego: 

 

Uczniowie wspierający Radę Uczniowską:

 

Poczet sztandarowy: