Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025 będą prowadzone                                                 od 13.05.2024 r. do 14.06.2024 roku. Kartę zapisu  można  pobrać ze strony internetowej szkoły . Zapisy dotyczą uczniów klas I – III, a czwarte klasy w miarę wolnych miejsc. Kompletnie wypełniony dokument należy  dostarczyć osobiście do sekretariatu uczniowskiego. Karty złożone po terminie […]

Telefony zaufania

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w Państwa szkole/placówce załączonej informacji o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze […]