„Złote Szkoły NBP”

Lekcje z ekonomią – podsumowanie          W ramach projektu „Złote Szkoły NBP” nauczyciele przeprowadzili lekcje na tematy przewodnie programu podczas różnych przedmiotów nauczania. Lekcje miały charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyły tematykę ekonomii z różnymi dziedzinami wiedzy.             Na zajęciach przedmiotowych uczniowie poznali takie pojęcia jak: budżet domowy, nadwyżka i deficyt budżetowy, lokata bankowa, oprocentowanie lokaty bankowej, kredyt, […]

“Złote Szkoły NBP” – debata szkolna

         28 kwietnia odbyła się w naszej Szkole debata w ramach programu ,,Złote Szkoły NBP”. W wydarzeniu wzięli udział Uczniowie klas 7. W jury zasiadła Pani Ekspert Iwona Rapacz, Pani Dyrektor Elżbieta Obal – Dyrek oraz Pan Tadeusz Baś. Tematem dyskusji było pytanie: Czy warto oszczędzać, odkładać pieniądze?           Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły argumentowali […]