Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2021 r.
2. Zebranie z rodzicami (przedszkole + I-III) 8 września 2021 r.
3. Zebranie z rodzicami (IV – VIII + spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców) 9 września 2021 r.
4. Rocznica ataku na Polskę – szkolne przedsięwzięcia 17 września 2021 r. 
5. Dzień Papieża – szkolne przedsięwzięcia 12 października 2021 r.
6. Dzień Edukacji Narodowej – akademia 13 października 2021 r.
7. Dzień Edukacji Narodowej – ustawowo dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2021 r.

15 października 2021 r.

8. Ślubowanie klas pierwszych 20 października 2021 r.
9. Święto Zmarłych – ustawowo dzień wolny 1 listopada 2021 r.
10. Święto Odzyskania Niepodległości – akademia 10 listopada 2021 r.
11. Święto Odzyskania Niepodległości – ustawowo dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

12. Zebranie z rodzicami (klasy I-III) 24 listopada 2021 r.
13. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 25 listopada 2021 r.
14. Szkolny Kiermasz świąteczny 16 – 21 grudnia 2021 r.
15. Spotkanie Wigilijne – szkolne spotkanie 22 grudnia 2021 r.
16. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 31 rudnia 2021 r.
17. Święto Trzech Króli – ustawowo dzień wolny 06 stycznia 2022 r.
18. Zebranie z rodzicami (klasy I-III + spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców) 12 stycznia 2022 r.
19. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 14 stycznia  2022 r.
20. Ferie zimowe 17 stycznia  2022 r. – 28 stycznia  2022 r.
21. Dzień patrona szkoły – uroczystość szkolna 14 luty 2022 r. .
22. Święto Żołnierzy Wyklętych – szkolne przedsięwzięcia 01 marca 2022 r.
23. Szkolny Kiermasz wielkanocny 30 marca – 31 marca 2022 r.
24. Zebranie z rodzicami (klasy I-III) 30 marca 2022 r.
25. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 31 marca 2022 r.
26. Tydzień języków obcych 6 kwietnia – 12 kwietnia 2022 r.
27. Spotkanie wielkanocne – szkolne spotkanie 13 kwietnia 2022 r.

 

28. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
29. Święta 1 maja – 3 maja 28 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r.
30. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02 maja 2022 r.
31. Rocznica konstytucji 3 maja – ustawowo dzień wolny 3 maja 2022 r.
32. Narodowy dzień zwycięstwa 6 maja 2022 r.
33. Egzamin ósmoklasisty – j. polski (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 24 maja 2022 r.
34. Egzamin ósmoklasisty – matematyka (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 25 maja 2022 r.
35. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 26 maja 2022 r.
36. Zebranie z rodzicami (klasy I-III + spotkanie Dyrektora z Radą Rodzi)ców 31 maja 2022 r
37. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 01 czerwca 2022 r
38. Jubileusz 150- lecia Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 03 czerwca 2022 r.
39.

 

Boże ciało
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

40. Dzień z wychowawcą – wycieczki klasowe 23 czerwca 2022 r.
41. Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.
42. Wakacje 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r