Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2020 r.
2. Zebranie z rodzicami (przedszkole + I-III) 9 września 2020 r.
3. Zebranie z rodzicami (IV – VIII + spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców) 10 września 2020 r.
4. Rocznica ataku na Polskę – szkolne przedsięwzięcia 17 września 2020 r. 
5. Dzień Papieża – szkolne przedsięwzięcia 12 października 2020 r.
6. Dzień Edukacji Narodowej – akademia 13 października 2020 r.
7. Dzień Edukacji Narodowej – ustawowo dzień wolny 14 października 2020 r.
8. Ślubowanie klas pierwszych 21 października 2020 r.
9. Święto Zmarłych – ustawowo dzień wolny 1 listopada 2020 r.
10. Święto Odzyskania Niepodległości – akademia 10 listopada 2020 r.
11. Święto Odzyskania Niepodległości – ustawowo dzień wolny 11 listopada 2020 r.
12. Zebranie z rodzicami (klasy I-III) 18 listopada 2020 r.
13. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 19 listopada 2020 r.
14. Szkolny Kiermasz świąteczny 10 – 11 grudnia 2020 r.
15. Spotkanie Wigilijne – szkolne spotkanie 22 grudnia 2020 r.
16. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. – 01 stycznia 2021 r.
17. Święto Trzech Króli – ustawowo dzień wolny 06 stycznia 2021 r.
18. Zebranie z rodzicami (klasy I-III + spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców) 03 luty 2021 r.
19. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 05 luty  2021 r.
20. Dzień patrona szkoły – uroczystość szkolna 12 luty 2021 r.
21. Ferie zimowe 15 luty 2021 r. – 26 lutego 2021 r.
22. Święto Żołnierzy Wyklętych – szkolne przedsięwzięcia 01 marca 2021 r.
23. Szkolny Kiermasz wielkanocny 24 marca – 25 marca 2021 r.
24. Zebranie z rodzicami (klasy I-III) 24 marca 2021 r.
25. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 25 marca 2021 r.
26. Spotkanie wielkanocne – szkolne spotkanie 31 marca 2021 r.
27. Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
28. Święta 1 maja – 3 maja 29 kwietnia 2021 r.
29. Święta 1 maja – 3 maja 30 kwietnia 2021 r.
30.  Rocznica konstytucji 3 maja – ustawowo dzień wolny 3 maja 2021 r.
31. Narodowy dzień zwycięstwa 7 maja 2021 r.
32. Tydzień języków obcych 10 maja – 14 maja 2021 r.
33. Egzamin ósmoklasisty – j. polski (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 25 maja 2021 r.
34. Egzamin ósmoklasisty – matematyka (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 26 maja 2021 r.
35. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny (dla uczniów klas I-VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 27 maja 2021 r.
36. Zebranie z rodzicami (klasy I-III + spotkanie Dyrektora z Radą Rodzi)ców 01 czerwca 2021 r
37. Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII) 02 czerwca 2021 r
38. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04 czerwca 2021 r.
39. Dzień sportu – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 21 czerwca 2021 r.
40. Dzień z wychowawcą – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 24 czerwca 2021 r.
41. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
42. Wakacje 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.