Egzamin 8-klasisty w roku szkolnym 2022/2023

Szczegółowe dane dotyczące organizacji egzaminu 8-klasisty oraz przykładowe arkusze znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/

oraz

http://www.oke.krakow.pl/inf/