Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej

się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej ze

Zmartwychwstania Pańskiego

życzą

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 3

Wielkanoc