Lekcje z ekonomią – podsumowanie 

        W ramach projektu „Złote Szkoły NBP” nauczyciele przeprowadzili lekcje na tematy przewodnie programu podczas różnych przedmiotów nauczania. Lekcje miały charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyły tematykę ekonomii z różnymi dziedzinami wiedzy.  

          Na zajęciach przedmiotowych uczniowie poznali takie pojęcia jak: budżet domowy, nadwyżka i deficyt budżetowy, lokata bankowa, oprocentowanie lokaty bankowej, kredyt, pożyczka czy inflacja.  

          Uczniowie wykonywali ciekawe zadania multimedialne, prowadzili dyskusje, tworzyli plakaty, prezentacje, rozwiązywali krzyżówkę matematyczną, konstruowali plany wydatków, rysowali swoje cele oszczędnościowe, a także napisali tekst piosenki pt. „Giganci finansów osobistych”. 

         Zapraszamy do oglądnięcia efektów realizowanych zadań w trakcie różnych lekcji przedmiotowych.