28 kwietnia odbyła się w naszej Szkole debata w ramach programu ,,Złote Szkoły NBP”. W wydarzeniu wzięli udział Uczniowie klas 7. W jury zasiadła Pani Ekspert Iwona Rapacz, Pani Dyrektor Elżbieta Obal – Dyrek oraz Pan Tadeusz Baś. Tematem dyskusji było pytanie: Czy warto oszczędzać, odkładać pieniądze?

          Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły argumentowali swoje stanowisko w tej kwestii. Debata miała formę ,,ZA I PRZECIW”. Poziom merytoryczny i retoryczny był niezwykle wyrównany w obu grupach. Uczniowie wykazali się perfekcyjnym przygotowaniem do dyskusji, solidnie przygotowali swoje przemowy. Debatę wygrał zespół, który opowiadał się ZA oszczędzaniem.