mam talent

Regulamin

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce i skierowany jest do uczniów kl. I – III.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do 30 kwietnia 2017r.
3. Przesłuchania klasowe odbędą się podczas lekcji j.angielskiego w tygodniu od 8 maja do 12 maja  2017 roku.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wybranie jednej kategorii przez uczestnika:
Kategoria 1 – „Wiersz”
Kategoria 2 – „Piosenka”
Kategoria 3 – „Scenka”
oraz prezentacja w języku angielskim.
5. W kategorii „Wiersz” dozwolny jest udział tylko solistów. W kategoriach „Piosenka” i „Scenka” zespół może składać się maksymalnie z dwóch osób.
6. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić tylko w jednej wybranej przez siebie kategorii.
7. Dobór repertuaru zależy od uczestnika.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.

Organizatorzy konkursu: Ewelina Stachórska, Agnieszka Pawlica