REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Szczegółowa informacja o zasadach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Wieliczka udostępniona jest na portalu internetowym gminy Wieliczka  wieliczka.eu

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

  •  Możliwość składania wniosków o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w wersji elektronicznej udostępniona będzie na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu od dnia 24 maja  do dnia 15 czerwca 2017 r.
  •  Wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w wersji papierowej wraz  z załącznikami przyjmuje się w godzinach od 7.30 do 16.00 w sekretariacie szkoły.
  •  Niepodpisanie umowy w wyznaczonym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w oddziale przedszkolnym.