19.12.2018 roku, w wielickiej Mediatece, zebrała się Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz Prywatnego Liceum Franciszkanów. Nie zabrakło również Rodziców i zaproszonych gości. Zgromadziła nas osoba Konrada, ucznia naszej Szkoły, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną typu t. Konrad poznał diagnozę 24 maja i od razu rozpoczął walkę z chorobą.

Obejrzeliśmy wspólnie „Opowieść wigilijną” w wykonaniu młodych aktorów z SP3 w Wieliczce oraz śpiewaliśmy kolędy w różnych językach świata. Ponadto została przeprowadzona aukcja różnorodnych przedmiotów i kiermasz świąteczny.

Wszyscy uczestnicy pokazali, że nie liczy się to, ile posiadamy, ale ile dajemy innym i jak się z nimi potrafimy dzielić. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży jeśli się ją dzieli.

Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJEMY!