,,Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce,
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy,
za wiedzę”
 
                                                                     K. J. Gałczyński
13 października w Naszej Szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji, cała społeczność Szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Obal-Dyrek, składając serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków.
 
Wszystkim Nauczycielom życzymy,
aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela i wychowawcy
przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję,
radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty
pomyślnej i lepszej przyszłości.
 
                                                          Społeczność wielickiej „trójki”