Uczniowie posiadający stare legitymację szkolne bez nr PESEL proszeni są o wpisanie go na odwrocie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego” i przybycie do sekretariatu w celu podbicia.