Zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 grudnia o godzinie 15.00 -16.00

W czasie dnia otwartego nauczyciele będą pełnić dyżury po zakończeniu swoich zajęć w salach wskazanych poniżej:

  • Nauczyciele nauczania początkowego – sale poszczególnych oddziałów,
  • Nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, języków obcych – sala 18,
  • Nauczyciele języka polskiego, historii – sala 8a
  • Nauczyciele przyrody, biologii – sekretariat,
  • Nauczyciele wychowania fizycznego – sala 15 na parterze
  • Pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski