14 listopada 2017 r. w świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, został utworzony „Punkt przedszkolny w Lednicy Górnej”. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Do Punktu  mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Wieliczce, a w miarę wolnych miejsc dzieci spoza rejonu. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie wniosku, który jest dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce (pobyt dziecka jest bezpłatny).

Punkt przedszkolny zapewnia bardzo dobrą opiekę, wychowanie i edukację, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. W programie nauczania przewidziano naukę języka angielskiego.

Punkt przedszkolny Lednica 1 Punkt przedszkolny Lednica 3 Punkt przedszkolny Lednica 4