Po raz drugi w naszej Szkole będzie realizowany program Bieg po zdrowie opracowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z ekspertami. Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym. Podczas cyklu zajęć uczniowie będą dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje. Atrakcyjna forma programu będzie sprzyjać wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów.