8 stycznia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Recytacje oceniało Jury w składzie: Pani Dyrektor Elżbieta Obal- Dyrek, Panie: Dominika Czajczyk, Anna Majerska i Anna Ryś. W konkursie wzięło udział 19 recytatorów.Komisja postanowiła przyznać :

W kategorii klas I – III:
I miejsce – Aleksandra Jaszczyk (3c)
II miejsce – Lena Kotaś (3a)
III miejsce – Joanna Tabor (1a)
Wyróżnienia: Karol Starba (2b), Gabriela Mitianiec (1d), Maria Permus (3d)

W kategorii klas IV – VI
I miejsce – Krzysztof Szulc (5c)
II miejsce Zofia Kryjomska (4a)

W kategorii klas VII
I miejsce – Natalia Kwiatek ( 7a)
II miejsce – Nadia Sanowska (7b)
Wyróżnienie : Aleksandra Słowik (7a)

Laureaci I i II miejsca w każdej kategorii przechodzą do etapu gminnego, który odbędzie się w marcu w CKiT w Wieliczce.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim za rok.

konkurs recytatorski 2 konkurs recytatorski1