W związku z podjęciem ustawy w dniu 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej, informuję dzień 12 listopada 2018 r. jest
dniem wolnym od pracy, placówki oświatowe są nieczynne.