Pamiętamy !

6 listopada  uczciliśmy 75 rocznicę śmierci dziesięciu Polaków – więźniów politycznych  przywiezionych do Wieliczki i rozstrzelanych na naszym osiedlu w odwecie za zamach na mieszkającego w Wieliczce Niemca – Ulricha.

W uroczystości wzięli udział członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” wraz z panią prezes Jadwigą Dudą, przewodniczący Zarządu Osiedla H. Sienkiewicza, A. Asnyka, W. Pola – pan Piotr Marzec, sekretarz Rady Osiedla pani Maria Nawrot oraz pani Anna Całka – dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli w Wieliczce. Po krótkiej uroczystości przygotowanej przez uczniów naszej szkoły wspólnie udaliśmy się pod pomnik na ulicę H. Sienkiewicza, aby pomodlić się  i odśpiewaniem hymnu narodowego uczcić pamięć zamordowanych Polaków.