Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022

 

Szanowni Państwo

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone
                                                od 01.06 do 23.06.2021 roku.

Kartę zapisu  można  pobrać ze strony internetowej szkoły .

Zapisy dotyczą uczniów klas I – VIII, a także kandydatów biorących udział
w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy przesłać na adres   e-mailowy szkoły  sekretariat@sp3wieliczka.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Karta do pobrania znajduję się w zakładce dla rodzica – świetlica szkolna – rekrutacja