W związku z organizacją Pikniku rodzinnego „ Mama , tata i ja” w dniu 03.06.2014 r.
„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – III odbędzie się wg następującego planu:
kl. 1a – p. A. Szydłak – 10.06.14 r. godz. 17.00
kl. 1b – p. A. Cisoń – 09.06.14 r. godz. 17.00
kl. 1c – p. B. Marona – 10.06.14 r. godz. 17.00
kl. 2a – p. L. Zając – 12.06.14 r. godz. 17.00
kl. 2b – p. B. Szklarz – 10.06.14 r. godz. 17.00
kl. 2c – p. M. Wiewiórka – 11.06.14 r. godz. 17.00
kl. 3a – p. J. Pacura – 11.06.14 r. godz. 17.00
kl. 3b – p. D. Czajczyk – 09.06.14 r. godz. 17.00
kl. 3c – p. W. Gajda – 09.06.14 r. godz. 17.00

Rodzice uczniów klas IV – VI informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania otrzymają w formie pisemnej od wychowawcy klasy do dnia 11.06.2014 r.