Przypominamy o obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej. Druk oświadczenia, można pobrać w sekretariacie oraz ze strony internetowej szkoły. Oświadczenia należy składać w dniach od 26 do 27 kwietnia 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2016 r.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3