ZASADY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Szczegółowa informacja o zasadach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Wieliczka udostępniona jest na portalu internetowym gminy Wieliczka www.wieliczka.eu

HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 23 marca do 17 kwietnia 2015 r.
2. Termin składania dokumentów:
a) Możliwość składania wniosków o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w wersji elektronicznej udostępniona będzie na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu do dnia 23 marca od godz.8.00 do dnia 17 kwietnia do godz. 14.00.
b) Wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w wersji papierowej wraz z załącznikami przyjmuje się w godzinach od 7.30 do 15.00 w Sekretariacie Szkoły
3. 27 kwietnia 2015 r. godz. 11.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4. 27 kwietnia do 5 maja 2015 r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego, podpisywanie umów regulujących zasady pobytu. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
5. 7 maja 2015 r., godz. 11.00 – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6. Terminy postępowania uzupełniającego

[table “32” not found /]