Ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas kiedy wyruszamy na szkolne wycieczki.  Dnia 7.06. uczniowie  klasy 3 b udali się do Wadowic – rodzinnego miasta Ojca Świętego  Jana Pawła II. Zwiedziliśmy nową ekspozycję w przebudowanym Domu Rodzinnym Karola Wojtyły  – Jana Pawła II. To tutaj przyszedł na świat, tutaj był jego pierwszy dom. Nowoczesna , multimedialna wystawa pozwoliła nam  poznać życie Człowieka, który zmienił oblicze współczesnego świata.  Pożegnaliśmy gościnne Wadowice i podziwiając ,,górskie okolice’’ pojechaliśmy  prosto do Watykanu na Plac św. Piotra w…  Parku Miniatur w Inwałdzie. Zgłębialiśmy wiedzę podziwiając miniatury najwspanialszych  budowli  Polski, Europy i  świata, ćwiczyliśmy orientację w zielonym labiryncie, odbyliśmy niezwykłą podróż w czasy starożytnego Egiptu. Jak przystało na wieliczan nie baliśmy się w kinie 5D podróży po opuszczonej kopalni i nie wystraszyliśmy się smoka strzegącego wejścia do średniowiecznej warowni.  W Exploratorium  sami mogliśmy przeprowadzać doświadczenia. Przekonaliśmy się, że,, Podróże kształcą’’.  Dziękujemy Rodzicom, że mogliśmy tam pojechać, szczególnie Paniom: Bożenie Palmi, Annie Berezowskiej i Anecie Trzyszczyk, za opiekę nad nami.

                                         Uczniowie kl.3b z wychowawczynią