27 listopada uczniowie klasy 6c uczestniczyli  w warsztatach z chemii prowadzonych w Kuźni Wiedzy, których tematem były pierwiastki. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji tablicy Mendelejewa przez Kamilę Załuską z Instytutu Chemii Politechniki Krakowskiej. Nietypowo, ponieważ uczniowie mogli przyporządkować do poszczególnych symboli ampułki z „żywymi” pierwiastkami i przy tej okazji poznali ich wygląd, właściwości i podział. Był to wstęp do fascynującego świata chemii. I nie ma w tym przesady, o czym świadczyły podniesione do góry ręce młodzieży zgłaszającej się do poszczególnych doświadczeń.