W związku z remontem ulicy Asnyka od 19.03.2015 r. przystanek autobusu szkolnego zostaje przeniesiony na ulice Mickiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 2.
Uczniowie korzystający z dowozu przed lekcjami i po lekcjach będą odprowadzani przez wyznaczonego pracownika szkoły.
Po zakończeniu lekcji na odprowadzenie do autobusu oczekują przed szkołą.