KOMUNIKAT – SKŁADANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W REKRUTACJI

 

Szanowni Rodzice!

Jesteśmy w trakcie procesu rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, który potrwa do 25 marca 2020 r.

Przypominamy uprzejmie o tym, że:

1) w przypadku rekrutacji do przedszkoli – potwierdzeniem informacji wskazanych we wniosku elektronicznym jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami), który należy wydrukować z systemu naborowego;

2) w przypadku rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – zgłoszenie/wniosek składany jest we właściwej szkole w wersji papierowej (z załącznikami) na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być złożony zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokumenty mogą być przekazane również  w inny sposób uzgodniony telefonicznie z dyrektorem przedszkola/szkoły.

W szczególnych okolicznościach wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

Zgodnie z przyjętymi zasadami tylko wnioski zatwierdzone w przedszkolu/szkole biorą udział w procesie rekrutacji. Zastosowanie się do ww. wskazań pozwoli Państwu skutecznie złożyć wniosek rekrutacyjny w naborze na rok szkolny 2020/2021.