Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że w miesiącu lipcu br. oddział przedszkolny pełni dyżur wakacyjny w budynku Szkoły. W dalszym ciągu obowiązują procedury i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowej organizacji opieki w przedszkolach.

Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku podjęcia decyzji o zgłoszeniu dziecka na dyżur wakacyjny należy podać dokładne daty oraz godziny pobytu dziecka w oddziale do wychowawców grupy.