6 listopada 1943 roku niemieccy okupanci w odwecie za zamach na mieszkającego w Wieliczce Niemca – Ulricha rozstrzelali przy obecnej ulicy Sienkiewicza 10 Polaków – więźniów politycznych, przywiezionych do Wieliczki z więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie. 

W uroczystości upamiętniającej to dramatyczne wydarzenie, wzięła udział społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 – uczniowie , nauczyciele, wychowawcy na czele z dyrektor Elżebietą Obal – Dyrek, przedstawiciele samorządu: Agnieszka Szczepaniak – zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Adam Marek Panuś – sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka, Anna Całka-– dyrektor Wy-działu Szkół i Przedszkoli , Piotr Marzec – Przewodniczący Zarządu Osiedli H. Sienkiewicza- A. Asnyka i W. Pola wraz z delegacją oraz Prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki Jadwiga Duda wraz z działaczami. 

 Co roku powracamy do tamtego – tragicznego dnia, nie znamy nazwisk poległych ani miejsca, gdzie zostali pochowani. Wspomnieniami i krótką modlitwą przywołujemy ich pamięć, doceniając równocześnie czas wolności, który jest nam dany.