Oddziały Przedszkolne SP3

 

Nasze oddziały usytuowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Świetlicy Środowiskowej w Lednicy Górnej. Na terenie szkoły znajduje się oddział dzieci sześcioletnich, natomiast w Lednicy Górnej znajduje się punkt przedszkolny dla dzieci młodszych. Oddział oraz punkt przedszkolny funkcjonują w godzinach 7.00-17.00. Sale, w których przebywają dzieci są przestronne, jasne i atrakcyjnie urządzone. W roku 2019/2020 dzieci młodsze będą realizowały program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Edukacyjnego Podręcznikarnia pt. „Zabawy z porami roku” autorstwa I. Lewkowicz i A. Tworkowskiej-Baraniuk (dodatkowo będą wprowadzane elementy programowania), natomiast dzieci sześcioletnie będą pracowały w oparciu o program wychowania przedszkolnego autorstwa E. Janus pt. „Plac zabaw” oraz ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować” autorstwa A. Świć i R. Witkowskiego.

Głównym założeniem naszych działań jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Ten cel staramy się osiągnąć poprzez systematyczną pracę opiekuńczo- wychowawczą oraz dydaktyczną. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami prawdy, dobra i piękna. W codziennej pracy opieramy się na takich metodach dydaktyczno-wychowawczych jak: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda C. Orffa, Metoda ruchowej ekspresji R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda czytania globalnego, metoda projektów oraz techniki relaksacyjne.

Pobyt dziecka w naszych oddziałach przedszkolnych wzbogacony jest dodatkowo o realizację programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Ponadto w oddziałach realizowane są cykliczne spotkania z książką w ramach, których dzieci słuchają literatury dziecięcej czytanej przez zaproszonych gości. W ciągu roku wyjeżdżamy na atrakcyjne wycieczki, zapraszamy do przedszkola różnych gości oraz celebrujemy ważne uroczystości związane z życiem rodzinnym oraz kulturalnym.