Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo Od 1 czerwca 2020 roku ruszają zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2020/21. Kartę zapisu  można  pobrać ze strony internetowej szkoły . Zapisy dotyczą uczniów klas I – VIII, a także kandydatów biorących udział w postępowaniu uzupełniającym. Kompletnie wypełniony dokument należy przesłać na adres   e-mailowy szkoły  ssp3wieliczka@poczta.onet.pl Karty złożone po terminie nie […]

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w […]

WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ

SZANOWNI PAŃSTWO Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki. Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco: od 18 maja br.: możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i […]

WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający […]

„Szanowni Rodzice! Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowi dla nas wartość największą. Niestety zagrożenie koronawirusem jeszcze nie przeminęło.  W trosce o zdrowie dzieci, rodziców i personelu samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 6 maja do 17 maja 2020 r.  Decyzja została podjęta […]