Podsumowanie konkursów o papieżu

Zakończyły się konkursy o Janie Pawle II. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania.

Wśród najmłodszych klas 1-3 komisja zdecydowała nagrodzić  aż 9 uczestników. Są nimi:

Sara Jaglińska z kasy 2a- I miejsce

Marianna Domagała  z klasy 2a-I miejsce

Marcel Rudnik z klasy 1d -I miejsce

Miłosz Mazgaj z klasy 2c- II miejsce

Wiktoria Gibała z klasy 1b- II miejsce

Jakub Czop z klasy 3d- II miejsce

Maciej Sosin z klasy 1a- III miejsce

Igor Kozłowski z klasy 2a- III miejsce

Julia Serafin z klasy 2c- III miejsce

Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na holu szkolnym.

 

W klasach 4-6 rywalizacja rysunkowa odbywała się podczas lekcji plastyki. Uczniowie mogli skorzystać z cennych wskazówek doświadczonego nauczyciela plastyki- pana Huberta Lachmana.

Komisja podczas wyboru brała pod uwagę kryteria konkursu i staranność wykonanej pracy. Wśród wielu najciekawszych prac postanowiono nagrodzić:

Izabelę Białkę z klasy 5b- I miejsce

Hannę Fudalej z klasy 5c- II miejsce

Lenę Palonek z klasy 5c- III miejsce

 Dodatkowo wyróżnienie otrzymali:

Igor Kamiński z klasy 6c

Zofia Kryjomska z klasy 6a

Sabina Rutka  z klasy 6a

Inne najciekawsze prace zostały wywieszone na holu szkolnym.

 

Klasy 7-8 miały możliwość wykazać się wiedzą o pierwszej pielgrzymce papieża Polaka. Zgodnie z  kryterium konkursu był to reportaż. Najwyżej komisja oceniła prace:

Wiktorii Zawadzkiej z klasy  8c- I miejsce

Barbary  Przetaczek z klasy  7c-II miejsce

Klaudii Pajor-Skórskiej z klasy 7a- III miejsce

Wyróżnienie otrzymali:

Kinga Beliczyńska i Wiktoria Palmi z klasy 7b

Cieszymy się waszym sukcesem i gratulujemy zwycięstwa.

s. Sylwia

k. Krzysztof

p. Małgorzata Kolarz

Szkolne konkursy z okazji  Dnia Papieskiego

 

Organizatorzy: s. Sylwia, ks. Krzysztof i pani Małgorzata Kolarz

W tym roku mija 40 rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II.                 

Dla upamiętnienia tamtego wydarzenia chcemy zorganizować konkursy.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Dla klas siódmych i ósmych ( kl.7-8) !!!!!!

Reporterska relacja z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Należy uwzględnić:

Tytuł pracy.

Kiedy odbyła się pielgrzymka?

W jakich miejscach papież przebywał?

Czego papież nauczał?

Inne szczegóły i okoliczności tej pielgrzymki.

Koniecznie należy zastosować: format A4, czcionkę  14Times New Roman, jedna kartkę tekstu, przy standardowych marginesach 2,5 cm,  w prawym dolnym rogu, imię i nazwisko autora pracy oraz klasę. Termin oddania do katechety – 5 październik 2019r. Nagrody będą wręczane na apelu papieskim.

………………………………………………………………………………………………………………..

Klasy czwarte, piąte i szóste ( kl. 4-5-6)!!!!!!

Pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II”- praca plastyczna .

Przed wykonaniem należy zapoznać się z wydarzeniem, którego dotyczy.

Praca ma być wykonana na formacie A4, tylko kredkami ołówkowymi na lekcji plastyki.

Termin wykonania prac w pierwszym tygodniu października.

Prace będą wyeksponowane na wystawie w szkole.

Nagrody będą wręczane na apelu papieskim.

Dodatkowo klasy 4-5-6 uczestniczyć będą w programie słowno-muzycznym o Janie Pawle II, przygotowanym na 15 października przez klasę 6a i 4c.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Dla  najmłodszych klas  1-2-3!!!!!!!!

Przewidziany jest konkurs rysunkowy pt. „Przyjazd do Polski papieża Jana Pawła II”.

-praca powinna być narysowana w formacie A4,

– można ją wykonać: kredkami, mazakami, farbami,

-konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,

-prace należy wykonać w domu, podpisać na odwrocie kartki: imię nazwisko i klasa,

-prace będą wyeksponowane na wystawie w szkole,

-termin składania do 5 października u nauczyciela religii .