1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017r.
2Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2017r.
3Ferie zimowe12.02 - 25.02 2018r.
4Wiosenna przerwa œświąteczna29.03 -3.04 2018r.
6Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych22 czerwca 2018r.
7Ferie letnie23.06 - 31.08 2018r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W dniach wymienionych będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w śœwietlicy szkolnej
2 listopada
3 listopada
22 grudnia
2 maja
4 maja
1 czerwca
18 czerwca
21 czerwca
Zebrania z rodzicami - wywiadówki
23 listopada
1 lutego
4 kwietnia
30 maja
Dni otwarte:
5 grudnia
20 marca