1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018r.
2Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2018r.
3Ferie zimowe14.01 - 27.01 2019r.
4Wiosenna przerwa œświąteczna18.04 -23.04 2019r.
6Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019r.
7Ferie letnie22.06 - 31.08 2019r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W dniach wymienionych będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w śœwietlicy szkolnej
2 listopada
21 grudnia
15 kwiecień
16 kwiecień
17 kwiecień
2 maja
17 czerwca
19 czerwca
Zebrania z rodzicami - wywiadówki
12 wrzesień
22 listopad
11 styczeń
28 marzec
30 maj
Dni otwarte:
6 grudnia
7 marca