Kalendarz zostanie umieszczony z początkiem roku szkolnego.