Szanowni Państwo

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 będą prowadzone od 18.05 do 09.06.2015 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce komunikaty.

Zapisy dotyczą uczniów klas I – VI, a także kandydatów biorących udział w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 30.06.2015r. (wtorek).

Do pobrania

KARTA ZAPISU

ZASADY REKRUTACJI