Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2019/2020

 

Szanowni Państwo

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone
                                                od 06.05 do 31.05.2019 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub można je pobrać
ze strony internetowej szkoły .

Zapisy dotyczą uczniów klas I – VIII, a także kandydatów biorących udział
w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!KARTA-ZAPISU swietlica.2019.20doc