Szanowni Państwo

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 będą prowadzone

od 22.05 do 09.06.2017 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub można je pobrać
ze strony internetowej szkoły w zakładce komunikaty.

Zapisy dotyczą uczniów klas I – VII, a także kandydatów biorących udział
w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 22.06.2017r. (czwartek).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ