Szanowni Państwo

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017 będą prowadzone

od 09.05 do 10.06.2016 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub można je pobrać
ze strony internetowej szkoły w zakładce komunikaty.

Zapisy dotyczą uczniów klas I – VI, a także kandydatów biorących udział
w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 24.06.2016r. (piątek).

Do pobrania

Karta zapisu do świetlicy szkolnej

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej