Za nami kolejny rok szkolny. Jak każdy rok, także i ten kończy się podsumowaniem naszej pracy, naszych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się akademia podczas której Pani Dyrektor Marta Żerda wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce mogli wpisać swoje nazwiska do Złotej Księgi, a ich rodzice odebrać z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne. W czasie spotkania Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za całoroczny wkład pracy i trud włożony w wychowanie młodzieży. Szczególne podziękowania skierowała do odchodzącej Pani Joanny Jamuły, dziękując jej za wieloletnią pracę i pasję z jaka ją wykonywała.

Po uroczystym wręczeniu świadectw i nagród za wyniki szkolne przyszedł czas na część artystyczną, którą przygotowali uczniowie klas szóstych pod opieka Pani Barbary Noworyty. Uczniowie zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły, które wywołały uśmiech na naszych twarzach.

W dalszej części spotkania słowa podziękowania dla kadry pedagogicznej przekazali odchodzący uczniowie. „Następcy” z klas piątych pożegnali swoich starszych kolegów, przyrzekając godnie ich zastępować i z honorami przyjmując szkolny sztandar.

To spotkanie było dla szóstoklasistów ostatnią uroczystością w szkole. Skończył się dla nich pewien etap życia, teraz czeka ich nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele. Mamy nadzieję, że z sympatią będą wspominać lata spędzone w naszej szkole.

Życzymy wszystkim naszym uczniom wakacji pełnych słońca, radości i zabawy, a także nowych odkryć i przygód!

                  Anna Majerska