Uczniowie klas IIIa i IIIIc brali udział w X edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” (etap jesienny) realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad projektem objęła Pani Agata Kornhauser-Duda. Głównym celem realizowanego projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania się, przekazanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości, podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej a także zdobycie umiejętności takich jak praca w grupie. Zajęcia skupiały się wokół następujących zagadnień:

  1. „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
  2. Rymowanki owocowo-warzywne.
  3. Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem.
  4. Order Miłośnika Sportu.