Szanowni Państwo
Informacja o terminie wypłaty dofinansowania do podręczników „Wyprawka szkolna”

zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po uzyskaniu daty wypłaty z Wydziału

Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.